Повеќе информации
 • Вкупно пријави Просечно пријави дненвно % Верифицирано
 • Пријави (од мапата, излистани по хронолошки редослед)
  Наслов Локација Дата
  Вербално малтретирање Улица, пет минути од мојот дом Apr 4 2016
  semejno nasilstvo Скопје, Општина Центар, Град Скопје, Скопски Регион, 1000, Македонија Mar 11 2016
  семејно насилство Прилеп, Општина Прилеп, Пелагониски Регион, Македонија Sep 2 2015
  навредување рамстор Oct 24 2014
  напад Центар, Скопје, Општина Центар, Град Скопје, Скопски Регион, 1000, Македонија Sep 19 2014
  насилство Центар, Скопје, Општина Центар, Град Скопје, Скопски Регион, 1000, Македонија Aug 11 2014
  семејно насилство скопје May 13 2014
  напад населба илинден скопје Dec 13 2013
  Напад на ЛГБТИ центарот за поддршка Покриена Чаршија, Дуќанџик, Скопје, Општина Чаир, Град Скопје, Скопски Регион, 1000, Македонија Oct 24 2012
  Види повеќе