Пријави насилство!Прекини го молкот

Задолжителни информации

Наслов на пријавата *

Опис на инцидентот *

Allowed HTML tags: "a, p, img, br, b, u, strong, em, i, iframe".
Iframes are only allowed from: %^//(www.youtube.com/embed/, player.vimeo.com/video/, w.soundcloud.com/player!.

Измени ја датата Датум и време: Денес во 05:40 pm (Europe/Skopje)

Датум

Време

:: (Europe/Skopje)

Категории *

Upload Files
Use this to upload files, such as PDFs, Word documents, and other files

Тип на место

Дали пријави во полиција?

Колку сте задоволни од односот на полицијата?

Незадолжителни информации

Информации за сторителот

Приближна возраст

Висина и тежина

Боја на коса

Опис (дали има специфични обележја, дали припаѓа на некоја група/организација, каде работи, дали се познавате)

Незадолжителни информации
* Барајте ја вашата локација користејќи го името ИЛИ координатите латитуда, лонгитуда (формат: 38.19, 85.61), ИЛИ кликнете на мапата за да ја означите точната локација..

Прецизирај го местото на локацијата *
Пример: позади Рамстор, Железничка, Скопје

Линк од вести

add

Надворешен видео линк

add

Прикачи фотографија

Максимум големина: 10Mb
add

Контакт информации:

(Оставете контакт информации доколку сакате да Ви обезбедиме бесплатно правно советување за пријавување на случајот )